Hem Arbetsmiljö-VVS AB VA-Projekt VVS-Projektering
K-Konsult

VVS - Energi - VA - Arbetsmiljö

Vi består av personalägda företag. Vi har funnits i den här formen sedan 1993 då vi köpte ut verksamheten från Svenska Kommunförbundet. Vi arbetar tvärfackligt och har tack var vår tidigare historia ett mycket brett kontaktnät med experter inom olika områden. Vi projekterar hus, anläggningar och mark, samt utför kvalificerade utredningar, besiktningar och kalkyler.

K-Konsult
K-Konsult

K-KONSULT
Besöksadress: Rosterigränd 12, 4tr
Postadress: Rosterigränd 12, 117 61 Stockholm.
Tel: 08-775 88 00

Vi finns nära tunnelbanans och tvärbanans hållplatser vid Liljeholmen.

Lediga parkeringsplatser brukar finnas utanför entrén.

Välkommen!