Hem Arbetsområden Projekt Personal Policys Jobb VA-Projekt K-Konsult
K-Konsult

VVS - Energi - Arbetsmiljö

K-Konsult Arbetsmiljö VVS AB är ett personalägt företag som bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan 1993.

Verksamheten är inriktad mot utredning, projektering, energioptimering, kontroll och besiktning inom VVS-området samt tekniskt utredningsarbete av specifika problem i arbets- och inomhusmiljön. Vi har lång erfarenhet av att arbeta inom VA-sektorn.

K-Konsult arbetar i nätverk dels med andra VVS-projektörer men också projektörer inom andra fack. Beroende på uppdragets karaktär skapar vi en projektgrupp så att vi kan möta beställarens krav och förväntningar. Vi åtar oss såväl små uppdrag som mycket stora uppdrag med flera manårs omfattning.

Människan i centrum är vårt rättesnöre i uppdragen vilket innebär att vårt kunnande om den goda arbetsmiljöns förutsättningar och regler tryggt finns i bakgrunden.

K-Konsult har lång erfarenhet av att rena luft från olika kemiska föroreningar, samt att arbeta med ventilation, värme, VA och kyla i bergrum. I vår erfarenhet så finns projektering av VVS inom Henriksdalsreningsverk, Bromma reningsverk, försvarsanläggningar samt sjukahusutredningar.

K-Konsult
Gasell_vinnare_2016_2K-KONSULT
Besöksadress: Rosterigränd 12, 4tr
Postadress: Rosterigränd 12, 117 61 Stockholm.
Tel: 08-775 88 00

Vi finns nära tunnelbanans och tvärbanans hållplatser vid Liljeholmen.

Lediga parkeringsplatser brukar finnas utanför entrén.

Välkommen!